Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar Konfidencialitātes politiku. Ja Jums ir kādi jautājumi vai pieprasījumi, lūdzu, sazinieties ar „My Uno”, izmantojot sadaļā „Kontaktinformācija” sniegtos datus. Laipni aicināti iepazīties ar “My Uno” Konfidencialitātes politiku. Šī Privātuma politika apraksta, kā “My Uno” (reģistrācijas numurs 44103073507, Juridiskā adrese Valkas nov., Valkas pag., Bērzezers, „Bērzezers 131” Lv- 4701, (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko www.myuno.lv iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”). Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

 Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni un e-pastu. (NB! Nepieciešams papildināt, ja personas dati tiek apkopoti arī citā veidā, piemēram, papīra formā).    Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.  Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.  Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

Personas datu apstrāde.

  Datu pārzinis var apstrādāt šādus datus, kad pievienojaties vai veicat nomaksu “My Uno” pakalpojumam, “My Uno” pēc vajadzības var apstrādāt šādus Jūsu datus, tostarp personas datus: vārds un uzvārds; dzimšanas datums; kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs); darījuma dati (darījuma laiks, iegādātās preces, cena, maksājuma informācija u.t.t.). datus par personas apliecību vai citu personu apliecinošu dokumentu (dokumenta numurs, personas identifikācijas kods); informācija par ienākumiem un maksājumu saistību nepildīšanu; bankas konts un bankas dati. Kad apmeklējat tīmekļa vietnes apmeklējuma rezultātā iegūtos datus, piemēram, datus par Jūsu atrašanās vietu un izmantoto ierīci, IP adresi, vietnes apmeklējuma laiku, vietnē izmantotajām izvēlnēm u. tml. Kad apmeklējat tīmekļa vietni „My Uno”, tālruni, e-pastu vai sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālus (Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat vai citus nākotnes kanālus), Datu pārzinis iegūst un apstrādā datus, kas rodas saziņas laikā, piemēram, Jūsu e-pasti, vaicājumi un citi dati, ko Jūs mums sniedzat vai atklājat.   „ My Uno” neprasa sniegt pārmērīgi daudz datu bez konkrēta nolūka. „ Cietais rieksts” Datu pārzinis neiegūst datus par Jums no trešajām personām vai publiskiem un privātiem avotiem, kas nav norādīti šajā Konfidencialitātes politikā.

NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATOJUMS, KĀDĒĻ MĒS APSTRĀDĀJAM PERSONAS DATUS.

„ My Uno” iegūst un apstrādā personas datus tikai norādītajiem likumīgajiem nolūkiem un kad apstrāde ir juridiski pamatota, vienmēr paturot prātā Datu subjektu intereses un tiesības, un saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.   Kad apmeklējat „ My Uno” veikalu un iegādājaties produktus, vai izmantojat pakalpojumus, mēs izmantojam no Jums iegūtos datus, lai ar Jums pildītu lojalitātes saistības. .Mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai Jums nosūtītu “My Uno” jaunumus un piedāvājumu e-pastā, ja esat mums snieguši attiecīgu piekrišanu jaunumu un piedāvājumu saņemšanai „My Uno” tīmekļa vietnē. „My Uno” var organizēt dažādas kampaņas un loterijas, izmantojot savus sociālos plašsaziņas līdzekļu kanālus. Ja izlemjat piedalīties kampaņā, kampaņas realizācijai Jūsu dati tiks apstrādāti atbilstoši konkrētās kampaņas noteikumiem un nosacījumiem, tostarp mēs varam publicēt uzvarētāju vārdus un sazināties ar viņiem, izmantojot sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālus.  Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu; Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats. Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS. Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

Tīmekļa vietnes lietošana un sīkdatnes

„My Uno” tīmekļa vietnē apmeklētāji var saņemt informāciju par veikalu, produktiem, zīmolu un notiekošajām kampaņām, kā arī sazināties ar mums. “My Uno” tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, ko pārlūkprogramma saglabā Jūsu datorā vai citā ierīcē, ko izmantojat tīmekļa vietnes apmeklēšanai (tālrunis, planšetdators u. tml.). Sīkdatnes galvenokārt izmanto, lai tīmekļa vietne strādātu daudz efektīvāk un nodrošinātu ērtu un individuālu lietotāja pieredzi. Piemēram, sīkdatnes saglabā datus par Jūsu veiktajām izvēlēm mūsu tīmekļa vietnē un kādas vietnes esat apmeklējis. Sīkdatnes neiegūst datus no Jūsu ierīces un nesaglabā personas datus. Jūs tiekat informēts par sīkdatņu izmantošanu, kad pirmo reizi apmeklējat „My Uno” tīmekļa vietni. Turpinot izmantot tīmekļa vietni, Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atspējot sīkdatņu izmantošanu, izmainot Jūsu pārlūkprogrammas konfidencialitātes iestatījumus. Savā pārlūkprogrammā sīkdatnes varat pilnībā bloķēt, iespējojot tās tikai noteiktās tīmekļa vietnēs, vai pilnībā iespējot. Ja atspējosit sīkdatnes, iespējams, dažas tīmekļa vietnes daļas nefunkcionēs pareizi. „ My Uno” tīmekļa vietnē izmanto gan sesijas, gan pastāvīgās sīkdatnes. Pagaidu jeb sesijas sīkdatnes tiek izdzēstas no Jūsu ierīces, līdzko aizverat pārlūkprogrammu. Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu ierīcē arī pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas un tur tiek saglabātas līdz pat 26 mēnešiem. Absolūti nepieciešamās sīkdatnes, kam ir būtiska nozīme, lai Jums nodrošinātu iespēju pārvietoties un izmantot tīmekļa vietnes funkcijas. Analītiskās sīkdatnes, kas iegūst informāciju par mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu un veidiem, kā apmeklētāji to sasniedz, u. tml. Mēs šo informāciju izmantojam, lai identificētu mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas problēmas un uzlabotu lietotāju pieredzi, mērķētas reklāmas un veicinošās tirgvedības nolūkā. Trešo personu sīkdatnes. Dažu sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālu (Facebook, Instagram) elementi ir saistīti ar mūsu tīmekļa vietni, kas kopīgo sociālā plašsaziņas līdzekļa kanāla saturu mūsu vietnē un var izlasīt šo kanālu sīkdatnes, kā arī saglabāt tās Jūsu ierīcē. Šo sīkdatņu nolūks var būt sociālā plašsaziņas līdzekļa kanālā izvietotās reklāmas personificēšana. „ My Uno” tīmekļa vietne satur saites uz publisko sociālo plašsaziņas līdzekļu kanāliem un trešo personu vietnēm. „My Uno” nav atbildīga par trešo personu tīmekļa vietņu drošību vai saturu, par to pilnībā ir atbildīgi šo vietņu īpašnieki. Kad apmeklējat jebkuru trešo personu tīmekļa vietnes vai sociālo plašsaziņas līdzekļu vietnes, iesakām Jums iepazīties ar to konfidencialitātes nosacījumiem. Nosūtot ziņas, attēlus vai komentārus „My Uno” publisko plašsaziņas līdzekļu vietnēs, lūdzu, ņemiet vērā, ka pa publiskajiem sociālajiem plašsaziņas līdzekļu kanāliem nosūtītā informācija ir redzama visiem šā kanāla lietotājiem un apmeklētājiem. Nedalieties sociālajos plašsaziņas līdzekļos ar datiem, kurus Jūs nevēlaties atklāt sabiedrībai!

JŪSU TIESĪBAS.

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības: Tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi – šī Konfidencialitātes politika sniedz vispārīgu informāciju par to, kā „ My Uno” apstrādā Datu subjekta personas datus un kādi dati tiek apstrādāti: lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar „My Uno”. Tiesības piekļūt saviem personas datiem saskaņā ar piemērojamajiem likumdošanas aktiem. Datu atjaunināšanas un labošanas tiesības ‒ Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt Jūsu datus atjaunināt un izlabot kļūdainos. Personas datus var atjaunināt, iesniedzot attiecīgo lūgumu „My Uno”. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus; Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei; Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus; Vērsties Datu valsts inspekcijā Ja vēlaties īstenot visas augstāk minētās lietas, kas saistās ar datu apstrādi, Jums jāsūta pieprasījums par to uz e – pastu: myuno.info@gmail.com

Nobeiguma noteikumi

Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.